JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 

Leikkiä mustilla ja valkoisilla koskettimilla

Játékok

Játékok tuo uusia tapoja pianonsoiton opetukseen, jääden kuitenkin monesti avautumatta teosten erikoisten nuottikuvien ja soittotapojen takia.


Sivuston tavoite on auttaa Játékokin ei-perinteisten soittotapojen ja notaation ymmärtämisessä, tulkitsemisessa ja ilmaisemisessa ja madaltaa siten kynnystä tarttua tähän ainutlaatuiseen musiikkiin.


Sivusto jakautuu neljään osaan:

  1. 1.Játékok–sivusto

  2. 2.Improvisaatiot

  3. 3.Pianojumppa

  4. 4.Raportti

Sivusto

Tämä sivusto on osa Sibelius-Akatemiassa suorittamaani musiikin tohtorin tutkintoa.

Lue lisää tutkinnosta...


Tohtorityön keskiössä on unkarilaisen säveltäjän György Kurtágin (synt. 1926) säveltämä pianomusiikin kokoelma Játékok (suomeksi Pelit, Leikit).  Se on avantgardistinen, pedagogisesti ja taiteellisesti merkittävä kokoelma pianokappaleita, ja se sisältää uusia tapoja lähestyä pianonsoiton opetusta. Sen erityispiirteenä on lähestyä pianonsoittoa keholähtöisesti, kokemuksellisesti ja kokonaisvaltaisesti.


Olen tohtorityössäni kehitellyt Kurtágilta omaksumaani pedagogiikkaa eteenpäin ja luonut näin uusia käytänteitä alkuopetukseen. Olen soveltanut Kurtágilta omaksumiani ei-perinteisiä soittotapoja improvisaation materiaaliksi ja näin kehittänyt keholähtöistä improvisaatiota, joka soveltuu pianonsoiton alkuopetukseen. Olen myös kerännyt eri lähteistä motorisia harjoitteita, jotka auttavat pikkupianisteja havainnoimaan ja tulemaan tietoisiksi omasta kehostaan ja sen liikkeistä.